Clip BASE - usluge
 
 
 
 
NAŠE usluge
 
USLUGE / Rezime

 

Štampa
Štampani mediji – dnevna i nedeljna izdanja, magazini...
Elektronski mediji
 
VIDEO i AUDIO
Koriste se specijalni uređaji za snimanje televizijskog signala
Manuelno selektovanje i markiranje novinskih tekstova i članaka
Specijalna oprema za brzo skeniranje bilo kakvih štampanih materijala .
Kontrolno čitanje i priprema za podizanje na server ili narezivanje na CD
Selektovanje video i audio zapisa putem posebno razvijenih aplikacija za njihovu evaluaciju / pregled.
CLIP Base
omogućuje izbor značajnog broja kriterijuma za pretraživanje, kao što su: naziv novine , broj strane, datum, naslov, novinar . Postoji i mogućnost da korisnici ocenjuju priloge, daju svoje komentare ili na neki drugi način unose podatke koji mogu da se koriste za različite analize.
Oblici isporučivanja:
  • Postavljanje direktno na server
  • FTP putem standardnih ftp-servera
  • Slanje e-mailom
  • Slanje faxom
  • Dostavljanje na CD-u
  • Odštampano na papiru
CLIP Base
web aplikacijom moguć je pregled clippinga sa bilo kojeg mesta odakle može da se pristupi internetu.
Snimanje i isporuka priloga audio i video informacija:
  • Prebacivanje na CD
  • Elektronska isporuka
 
video sistem isporuka
 
   
 
 
povratak na vrh strane
 
home | pretraga | faq | o nama | usluge | kontakt | login
Metro Market Srbija, 11108 Beograd , Poštanski fah 12-13, Tel. + 381 ( 11 ) 3285 020 www.clipping.rs info@ clipping.rs
Copyright ©2005 by ClipBase, Developed by M-Design