Clip BASE - usluge
 
 
 
 
NAŠE usluge
 
USLUGE / Isporuka

 

Ulazne informacije
Dnevna i periodična štampa
Elektronski mediji
Oblici isporučivanja
  • Postavljanje direktno na server
  • FTP putem standardnih ftp-servera
  • Slanje e-mailom
  • Slanje faxom
  • Dostavljanje na CD-u
  • Odštampano na papiru
Obrada novinskih tekstova
Transformacija pomoću posebnog programa
video sistem rezime
 
   
 
 
povratak na vrh strane
 
home | pretraga | faq | o nama | usluge | kontakt | login
Metro Market Srbija, 11108 Beograd , Poštanski fah 12-13, Tel. + 381 ( 11 ) 3285 020 www.clipping.rs info@ clipping.rs
Copyright ©2005 by ClipBase, Developed by M-Design