Clip BASE - usluge
 
 
 
 
NAŠE usluge
 
Svrha
O press clippingu može da se razmišlja kao sredstvu koje omogućuje da se uspešno kombinuju tradicionalni i savremeni oblici informisanja.

Press clipping koristi se za:
praćenje šta, ko i kako objavljuje u medijima o određenoj temi

  • sagledavanje slike kakvu u javnosti stvaraju mediji o nekome ili nečemu (konkretnom subjektu)
  • analizu PR aktivnosti i planiranje komunikacije s ciljnom javnosti
  • praćenje konkurencije
  • pripremu marketinških kampanja
  • kontrolu objavljivanja oglasa i reklamnih poruka
  • informisanje o događanjima na tržištu, ekonomiji, politici...

Press clipping je važan segment u ispitivanju tržišta, jer na osnovu prikupljenih informacija i podataka mogu da se donose kompetentne odluke vezane za poslovanje i planiranje aktivnosti na tržištu.

Izrada

 

Pretraživanje - Svakodnevnim čitanjem stotina tekstova objavljenih u štampi Srbije i Crne Gore (dnevne i nedeljne novine, lokalni listovi, časopisi, specijalizovana izdanja...) prema zadatim kriterijumima i ključnim rečima pronalazimo sve one za koje su klijenti zainteresovani.
Skeniranje - selektovani tekstovi prebacuju se u elektronsku formu, koja ima visoku rezoluciju i kvalitet koji ponekad prevazilazi original.
Označavanje - kompjuterski obrađen dokument dobija šifrovani naziv (označava medij/stranu/datum/...) koji omogućava brzo i lako pretraživanje po različitim zahtevima.
Arhiviranje - Dokumenti se razvrstavaju po tematskim datotekama i smeštaju na medije gde će moći dugo i bezbedno da se čuvaju.
Izrada - može da bude na dva načina: odštampano na laserskom štampaču i/ili u elektronskoj formi.

Dostavljanje
Rokovi -  Zavisno od zahteva i potreba klijenta dostavljanje urađenog clippinga može da bude, na primer, svakog dana u bilo koje vreme, nedeljno - bilo kog dana ili jednom - na kraju meseca.

Način - Dostavljanje press clippinga, pre svega, zavisi od brzine koju zahteva klijent. Svakodnevno se obavlja isključivo elektronskom poštom, odnosno, postavljanjem na server.
Press clipping može da se dobije na jedan od sledećih načina ili njihovim kombinovanjem: e-mailom, odštampano na hartiji, na CD-u i na video kaseti.
Na adresu klijenta press clipping donosi kurir ili poštar, po izboru.

Arhiva

Posedujemo novinsku arhivu od 1999. godine do danas. Po zahtevu možemo da uradimo press clipping za određeni period (mesec, tromesečje, pola godine, godina i duže) i dostavimo u štampanoj formi i/ili na CD-u. Dokumenti na CD-u mogu da se pretražuju po sledećim kategorijama: medij, datum, strana, naslov i autor.

Web clipping

Internet je danas nezaobilazan medij, u prilog tome ide i činjenica da ga i Vi ovog trenutka koristite da bi se upoznali sa onim što mi nudimo i radimo. Svoje web prezentacije i elektronska izdanja imaju skoro svi štampani mediji, ali ima i onih koji postoje samo kao web izdanja. Da biste imali uvid šta se objavljuje i u ovoj oblasti nudimo uslugu web clippinga. Sve je isto kao kod standardnog press clippinga, samo što se pretražuju tekstovi koji se pojavljuju na Internetu.

video sistem isporuka rezime
 
   
 
 
povratak na vrh strane
 
home | pretraga | faq | o nama | usluge | kontakt | login
Metro Market Srbija, 11108 Beograd , Poštanski fah 12-13, Tel. + 381 ( 11 ) 3285 020 www.clipping.rs info@ clipping.rs
Copyright ©2005 by ClipBase, Developed by M-Design