Clip BASE - o nama
 
 
 
 
UKRATKO o nama
 
O NAMA

Metro Market je preduzeće čija je delatnost pružanje poslovnih usluga i tržišna komunikacija. Pored ostalog pružamo i uslugu izrade press clippinga: skeniramo i kompjuterski obrađujemo novinske članke i informacije vezane za konkretnog korisnika i njegovu delatnost ili prema određenom kriterijumu.
Komunikacija s tržištem i javnostima sastoji se od različitih aktivnosti kojima se planski stvara mišljenje i sistem vrednosti kod ciljne grupe i kreatora javnog mnjenja, a koje kasnije preuzima i okolina. Metro Market pomaže svojim klijentima u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva tako što su putem našeg servisa brzo i kvalitetno informisani.
Svaka kompanija kojoj je stalo do svog renomea i imidža i hoće da drži korak s vremenom, razmišlja o press clippingu kao servisu koji joj omogućuje da bude u toku i raspolaže pravim informacijama. Da bi se to postiglo potrebno je da se prate i prikupljaju informacije iz štampanih i elektronskih medija.
Poznato je da se dobar imidž svake kompanije gradi na njenom ponašanju na tržištu i komunikaciji s javnošću. Upravo zbog toga svojim klijentima nudimo pokrivanje jednog, vrlo važnog, dela komunikacijskih aktivnosti.
Poznavanje tržišta Srbije, odgovornost u poslu, iskustvo i smisao za realnost karakteristike su koje ističemo u svoju korist.

 

 
   
 
 
povratak na vrh strane
 
home | pretraga | faq | o nama | usluge | kontakt | login
Metro Market Srbija, 11108 Beograd , Poštanski fah 12-13, Tel. + 381 ( 11 ) 3285 020 www.clipping.rs info@ clipping.rs
Copyright ©2005 by ClipBase, Developed by M-Design